KH Automotive Technologies(Zhejiang)Co.,Ltd.

Adress:788 Xifeng Road,Wuxing District,Huzhou,Zhejiang

COO Moble:18098511407

Email:info@khat.com.cn